සිහින චෛතසික

ඔබ මටම ලැබගනු පිණිස
පෙරුම් සෙව්වෙමි මම
සිත ළඟ උණුසුමට තුරුළු වී
ගත කිරීමට සිතූ කාලය
හැකිළුණි ද?

සිතෙහි අඳුරෙන් කළුවරව තවත්
රාත්‍රිය…

අඳුර පමණක්ම රජ කරන්නට විය…

මැවෙනුයේ ඒ රුවයි
සුසුදු කඩුපුල් මලෙක
සිතූ සිතුම් බොඳ වී
ගලා ගියා පැතුම් පමණක් ශේෂව

දුව ඇවිදින ඔබේ මතකයන් සමඟ
හතිලමින් ඇවිද ගිය මම
නැවතුණෙමි විඩාබරව…

කාලයෙහි මීදුමෙන් වැසී
ඈත කඳු අතර නොපෙනී ගිය
පුන්සඳ,
පෙම් කළෙමි නුඹ හට!

තරුවක්ම විය නුඹට මා
නොදැන සිටියෙමි,

නුඹ හිරුට පෙම් බැඳි බව

එනමුදු…
නොදනියි නුඹ මා,
දුරින් දුටු බව.

© 2007 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s