සෙවීම

සොයන්නාට සම්භ වේ යැයි ඇසූ
මම සොයන්නා සොයා ගියෙමි.

ගව් ගණනක් දුර ඇවිද ගිය මා
කඳු හෙල් තැනිතලා මෙන්ම
ඇළ දොළ ගංගා ද
සත් සමුදුර ද තරණය කළෙමි.

දින සති මාස ගතවුණි.
කාලය වේගයෙන් පියමං කර
මා පසු කරමින් පළා ගියේ ය.

දිනක් වෙරළේ ඇවිදිමින් සිටි මා හට
පෙඳ පාසි ඇතිරූ තඩි ගලක් යට
සැඟව හුන් සොයන්නා සම්භ විය.

එහෙත් ඔහු ද මා වැනිම
තවත් එක්, සොයන්නකු සොයන්නෙකි.

© 2011 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

සමණල්ලු

සමණල්ලු මේ දවස් වල හරි ගණං ඇති නේ?

ඇයි එහෙම ඇහුවේ?

නෑ, මං දන්න හැම සමණලයම රන් වන් පාටයි!

ඒ කියන්නේ සමණල්ලු රත්තරං?

හ්ම්ම්…මේ දවස් වල රත්තරං හරි ගණං.

අපරාදේ, රිදී සමණල්ලු හරි ඉන්න තිබුණා!

ඇයි?

නෑ, උන් එච්චර ගණං නැති වෙයි නේ.

මං දන්න විදිහට රිදී කොහොමත් ටිකක් ලාබයි.

ඔව්, එහෙම වුණා නම් ඔයාට එකෙක් ගන්න තිබුණා නේ?

හ්ම්ම්…ඔව්මයි.

හැබැයි රිදී සමණල්ලු තත්ත්වෙන් බාල ඇති නේ? මොකද ලාබ බඩු කොහොමත් බාලයි නේ!

ඔව්, මාත් බැලුවේ ඉඳලා ඉඳලා එක පාරටම රත්තරං එකෙක්වම ගන්න.

ඒක හොඳයි! ඒත් ගන්න යද්දී උන් ඔක්කොම ඉවර වෙලා නම්?

“….”

© 2011 Pamuditha Zen Anjana