සෙවීම

සොයන්නාට සම්භ වේ යැයි ඇසූ
මම සොයන්නා සොයා ගියෙමි.

ගව් ගණනක් දුර ඇවිද ගිය මා
කඳු හෙල් තැනිතලා මෙන්ම
ඇළ දොළ ගංගා ද
සත් සමුදුර ද තරණය කළෙමි.

දින සති මාස ගතවුණි.
කාලය වේගයෙන් පියමං කර
මා පසු කරමින් පළා ගියේ ය.

දිනක් වෙරළේ ඇවිදිමින් සිටි මා හට
පෙඳ පාසි ඇතිරූ තඩි ගලක් යට
සැඟව හුන් සොයන්නා සම්භ විය.

එහෙත් ඔහු ද මා වැනිම
තවත් එක්, සොයන්නකු සොයන්නෙකි.

© 2011 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s