පුනරාගමනය

අහසට මං බර වැඩිලු!

පොළොවට ආවේ ඒ හින්දයි,
මෙන්න ඌටත් මාව තියාගන්න බෑ කියන්නේ

කරන්න දෙයක් නෑ…
මුහුදට වත් බැහැල බලමු,
පාවෙන්න බැරි කම තමා තියෙන දරුණුම ප්‍රශ්නේ!

බෝට්ටුවක් අරගන්න සල්ලි ටිකක් හොයා ගන්න වෙයි!
ඒ ගත්තත් කොහෙ හරි යන රස්තියාදුකාර මෝරෙක් අනිවාර්යයෙන් ඕකත් හිල් කරයි…

අපි සැලෙන්නේ නෑ…

රොකට් එකක් ණයට හරි අරන් ආපහු හිටපු දිහාවටම යනවා..

© 2012 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s