අබිනික්මන

වෙනස් වුණු ලෝකයට
මුහුණ දෙන පාදයෙක
මග හිටපු සළකුණක්
විළිස්සා හිනැහුණි ද?

නොදක්නා වෙස් රැසක්
එක්ව සැදු මුහුණතක
මවා පෑ සිනහවක්
සිර කරන් නැවතුණි ද?

නොතේරෙන ප්‍රශ්න වැල්
කඩින් කඩ පෙළින් පෙළ
පැමිණෙතැයි මර බියෙන්
කොහේ වැද සැඟවුණි ද?

හිරිවැටුණු මතකයන්
මොළ කැබලි ගුලි කරන්
මම ගඟෙන් එතෙර වෙමි
ඔබ තාම මග හුණි ද?

© 2012 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s