ඈ, මා හා තවත් කතා

ලෝකෙටම හොරෙන්
සැඟවුණු විනාඩි කිහිපයක දී,
හිතේ හිරි ඇරගන්නත් එක්කම

මම,

පියාඹන්න ගත්තා,
වලාකුළු වියනට උඩින්
හැන්දෑවේ අසිරියට ටිකක් විතර යටින්…

ඔහේ රස්තියාදු ගහපු සුළඟ
මගෙත් එක්ක සෙල්ලම් කළා,
හරිම සැහැල්ලුවෙන්

හිතුවක්කාර කාක්කෝ රැළක්,
මට සරදමට හිනාවුණා…

වියනට යටින් පාවෙවී උන්නු
විසේකාර බැල්මක්,
අකුණු සැරයක් වගේ ඇවිත්
හිතට නොකියාම එබුණා!

එපා කියන්නත්
හිත නොදුන් නිසාම
මමත් නිසල වුණා…

මැකෙමින් තිබුණු,
දේදුන්නක පාට හත මැද්දේ
අපි අතරමං වුණා…

ඔයා හදිසියකින් වගේ
මගේ අතේ එතුණා
හුරුබුහුටි ඇඟිලි
මගේ ඇඟිලි එක්ක දැවටුණා

මට දැනුණේ විශ්වයම
මගේ වුණා වගේ…

මුළු ජීවිතයම
එක ක්ෂණයකින්
එළිය වුණා වගේ…

ඉතිං

මගේ පුංචි සුරංගනාවි…

මම,

තව තවත්,
ඔයා ගැනම හීන මැව්වා!

© 2012 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements