අයං වස්සාන කාලෝ!

තරුවක් ක්ෂය වී ය.
අළු ව වෙන් වෙන් ව,
අංශූන් මඟින් පරිණතව
විකසිත වූ ඩැෆඩිල් පොකුරක්
මතට පාවී අවුත්,
සෙමෙන් පහතරට නර්තනයක්
අනුකරණය කරන්නට වුණි…

“ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය”
වේලාව රාත්‍රී 2.35
පැමිණිල්ලේ ස්වභාවය:
මිනීමැරුමක් හා මංකොල්ලයක්…

“අනේ රාළහාමි!
අපොයි රාළහාමි!
උන් මගේ කුමර බඹසර
මංකොල්ල කෑවා රාළහාමි!”

“තරුවලට නපුංසක වෙන්න බෑ පරයෝ!
උඹ ගංජා ගහලද? බීලා ද?
ඩප්පියක් හරි ග්‍රෑම් දෙසිය පණහක් හරි දාලා,
දානවා දැනගං වේසිගේ පුතා කූරු ගණින්න!”

තරුව ගමනාන්තයට ළං වී ය.
අළු ගසා දමා නැගිටින
ෆීනික්ස් නම් පක්ෂියා මෙන්
උඩ නැගී අතුරුදන් විය!
පහතරට නැටුම් නැවතුණි…
හදිසි දේවතා එළිද වියැකුණි…

“ඔව්වා ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ විමලෝ
උඹ යනවා එහෙම නෙවෙයි ඕං
එළි ගූගල් කොරන්න!
මං නෙකිව්වයි කියන්න එපා තොට!”

© 2013 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s