සංස්කෘතිකයෝ

අතරමං වූයෙමි
රෑ මද්දහනේ,
අතිජාත මිතුරන් ද සමග
නෙක පැහැයෙන්
විචිත්‍රවත් වූ
බල්බ නගරයක්
මැද්දෑවේ..

බැලූ බැලූ අත
හිස් ය.

උහු විසිතුරු
බැලුමට
රැස් කති..

තරුණයෝ – තරුණ කම් පෙන්වති
තරුණියෝ – කීචි බීචි ගාති
පදිකයෝ – හූ කියති
වාහනද – හූ බැක් දෙති

එක කෙළියකි..
මළ කෙළි දෙකකි!!

මහ හඬින් කෑ මොර දෙති
තොරණින් ‘බ්ලූ’ පෙන්වති
කථකයෝ හඬා වැළපෙති
තොරණ් බලන්නට සෙනඟ එති

රට වටේට දන්සැල් දෙති
‘ප්‍රාඩෝවේ’ ද විත් දන් බත් කති
කොල්ලංට බත් මදි වෙති
හිස් බඩිංම ගෙදර ඇදෙති

“වෙස් මූණු දාං ඉඳලා අහු වෙන්ඩ එපා!
විකුණන්ඩත් එපා!” යි
අණ කෙරෙති..

© 2010 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

3 thoughts on “සංස්කෘතිකයෝ

  1. “අතරමං වූයෙමි
    රෑ මද්දහනේ,
    අතිජාත මිතුරන් ද සමග”

    මැවිලා පේනවා 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s