සංචාරක සටහන්

උන් ශිෂ්ටාචාරය බෙදාගන්න බැරුව
දෙපිළකට බෙදිලා මරාගත්තා
මම පැත්තකට වෙලා – නශ්ටාවශේෂ වෙච්ච
ගල්කණු ගණන් කළා

හරියට ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගුණේ
එක දවසකින් වගේ…
මතක නම්, කල්පනාව හොඳ නම්,
දන්නවා ඇති දැන් අවුරුදු කිහිපයක් කියලා

ඒවා ඉබේ ගොඩනැගුණේ නෑ
දාඩිය, කඳුළු, ලේ යොදවපු
මනුස්ස පරාණ බොහෝමයක්
කාලය, ශ්‍රමය, ධනය කැප කළා

ඉතින් එකෙක් තනියෙන් රජ වෙන්නේ කොහොම ද?

මේක අරාජික ශිෂ්ටාචාරයක්
මිනිස්සුන්ට අයිති එකක්
කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවන්ට
තනි භුක්තිය ගන්න බැරි එකක්

නොකියාම බැරි තැන කියන වග නම්;

සංචාරය කරේ මෝඩ කමකට නෙමෙයි
කැකිල්ලේ ගේ මමංකාරය අප්පිරිය වුණ නිසා
අතිනාට්‍ය ඔක්කාරෙට ආපු නිසා

රජ වෙනවා නම් ඔක්කොම රජ වෙයව්
නැත්නම් ශිෂ්ට සම්පන්නව, චාරයක් ඇතුව
බලා ඉන්න උන්ට විහිළුවක් නොවී ඉඳපියව්

එච්චරයි!

© 2014 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements